Bodemdaling tegen gaan in de Veenweiden

De bodem in de Veenweiden daalt met gemiddeld een centimeter per jaar. Maar daar blijkt wat aan te doen, leerde het Systeemprogramma Veenweiden van VIC Zegveld. Het gebied kan drukdrainage en ‘natte’ teelten gaan inzetten. ImpactReporters maakte er voor melkveehouders, Waterschappen, onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties drie brochures over.

Uniek Nederlands gebied

De Westelijke Veenweiden vormen een uniek Nederlands gebied van 4500 hectare, gelegen in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Zevenhonderd veehouders zorgen er voor het zo mooi open en groene karakter. Maar helaas kampt het gebied niet alleen met bodemdaling, maar ook met veel CO2-uitstoot, slechte waterkwaliteit en er zijn nog maar weinig vogels.

Putbemaling

VIC Zegveld en partners experimenteerden met een geheel nieuwe vorm van onderwaterdrainage, eentje met putbemaling. Deze techniek bleek in het experiment tot minder bodemdaling, en tot wel 75 % minder CO2 uitstoot te leiden. Zeven melkveehouders en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ontwikkelen deze onderwaterdrainage 3.0 nu verder. Ook natte teelten als lisdodde en cranberry kunnen helpen de bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan.

Aan de hand van onderzoeksresultaten en interviews lieten we de belangrijkste resultaten van het Systeemprogramma zien. Daarnaast brachten we, samen met VIC Zegveld, in beeld hoe ondernemers en Waterschappen deze resultaten nu verder oppakken, en wat de volgende stappen kunnen zijn.

Bekijk de drie brochures Sturen met water, Pionieren met nieuwe teelten en Beweiden.