Focus

Waarom ligt onze focus op water, voedsel en energie?

 

Toegang tot water, voedsel en energie – het is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en de nabije toekomst. Zeker in het licht van de groeiende wereldbevolking, de toenemende welvaart en de opwarming van de aarde.

 
Water, voedselzekerheid en energie / klimaat zijn ook terreinen van vergaande innovatie, en een enorme dynamiek. Ons fascineert de samenhang tussen deze thema’s, de uitdagingen en de kansen.

Die fascinatie is onze drijfveer om de kennisontwikkeling op dit terrein nauwgezet te volgen. Kennis waar onze opdrachtgevers van profiteren: we weten waar het over gaat.