Tag Archives: voedsel

voedsel

Minder voedselverspilling

Op welke manier is voedselverspilling wereldwijd het beste tegen te gaan? En wat zijn de belangrijkste drijfveren achter succesvolle voorbeelden daarvan? Het Food and Business Knowledge Platform vroeg ImpactReporters om een toegankelijke brochure te maken op basis van onderzoek hiernaar van Wageningen Food & Biobased Research.

Sla en basilicum uit de fabriek

Het klinkt te mooi om  waar te zijn: een landbouw die geen last heeft van ziektes, plagen, overstromingen en droogtes. En geen bestrijdingsmiddelen nodig heeft én maar weinig water behoeft. Toch is dat het geval bij de nu snel opkomende ‘verticale landbouw’ waar ik in NRC van 30 juli over schreef. Bij deze verticale landbouw worden gewassen gekweekt onder ledlampen, in dichte, klimaat-gecontroleerde loodsen.

Betere groentezaden voor arme boeren

Steeds meer Nederlandse groentezaadbedrijven investeren in Zuid-Oost Azië en Afrika omdat ze daar nieuwe markten zien voor hun veredelde zaden. Hebben zij daarbij voldoende oog voor de noden van de kleinschalig werkende boeren? Agriterra vroeg ImpactReporters een eenmalig magazine te maken over dit onderwerp. Ook vroeg de organisatie de expert meeting ‘Betere groentezaden voor kleine boeren’ op 5 april te helpen uitwerken.

Focus

Waarom ligt onze focus op water, voedsel en energie?

 

Toegang tot water, voedsel en energie – het is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en de nabije toekomst. Zeker in het licht van de groeiende wereldbevolking, de toenemende welvaart en de opwarming van de aarde.

 
Water, voedselzekerheid en energie / klimaat zijn ook terreinen van vergaande innovatie, en een enorme dynamiek. Ons fascineert de samenhang tussen deze thema’s, de uitdagingen en de kansen.

Die fascinatie is onze drijfveer om de kennisontwikkeling op dit terrein nauwgezet te volgen. Kennis waar onze opdrachtgevers van profiteren: we weten waar het over gaat.

Omstreden model om risico’s van gifresten preciezer door te rekenen

21 februari 2014. Appels, peren, tomaten, broccoli: de meeste groenten en fruitsoorten bevatten steeds minder resten van bestrijdingsmiddelen, zo blijkt uit controles van de Nederlandse voedsel en warenautoriteit (NVWA). En waar ze wel nog resten bevatten, zitten die meestal ruim onder de wettelijke norm. Maar ja, wat doen al die minieme restjes bestrijdingsmiddelen samen? De EU buigt zich nu over een omstreden model, dat de lidstaten zouden moeten gaan gebruiken om bestrijdingsmiddelen te beoordelen.

67.500 koeien in een computergestuurde stal in de woestijn

28-01-2013. Dat het vochtige Nederland groot is geworden in melkproductie is begrijpelijk. Maar hoe is het mogelijk dat er in de woestijn nabij Rijhad (Saoedi Arabie) koeienstallen staan die samen meer dan een miljard liter per jaar aan melk geven? Per koe niet minder dan 13.400 liter per jaar –  meer dan 42 liter per dag –  meer dan dezelfde Holstein koeien in Nederland. Het antwoord, volgens de CNN die er onlangs een artikel aan wijdde? Veel genetica, robotica, sensoren en andere high tech.