Tag Archives: voedsel

voedsel

Minder voedselverspilling

Op welke manier is voedselverspilling wereldwijd het beste tegen te gaan? En wat zijn de belangrijkste drijfveren achter succesvolle voorbeelden daarvan? Het Food and Business Knowledge Platform vroeg ImpactReporters om een toegankelijke brochure te maken op basis van onderzoek hiernaar van Wageningen Food & Biobased Research.

Betere groentezaden voor arme boeren

Steeds meer Nederlandse groentezaadbedrijven investeren in Zuid-Oost Azië en Afrika omdat ze daar nieuwe markten zien voor hun veredelde zaden. Hebben zij daarbij voldoende oog voor de noden van de kleinschalig werkende boeren? Agriterra vroeg ImpactReporters een eenmalig magazine te maken over dit onderwerp. Ook vroeg de organisatie de expert meeting ‘Betere groentezaden voor kleine boeren’ op 5 april te helpen uitwerken.

Focus

Waarom ligt onze focus op water, voedsel en energie?

 

Toegang tot water, voedsel en energie – het is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en de nabije toekomst. Zeker in het licht van de groeiende wereldbevolking, de toenemende welvaart en de opwarming van de aarde.

 
Water, voedselzekerheid en energie / klimaat zijn ook terreinen van vergaande innovatie, en een enorme dynamiek. Ons fascineert de samenhang tussen deze thema’s, de uitdagingen en de kansen.

Die fascinatie is onze drijfveer om de kennisontwikkeling op dit terrein nauwgezet te volgen. Kennis waar onze opdrachtgevers van profiteren: we weten waar het over gaat.