Tag Archives: nature

nature

Samen voor een klimaatbestendiger landbouw

FACCE-JPI is een EU-organisatie die het landbouwkundig onderzoek van de lidstaten op elkaar afstemt, zodat de Europese landbouw sneller klimaatbestendiger en duurzamer wordt. ImpactReporters hielp de organisatie een brochure te maken die onderzoeksleiders, financiers en andere belanghebbenden inspireert samen te werken in nieuwe, Europese projecten.

Bodemdaling tegen gaan in de Veenweiden

De bodem in de Veenweiden daalt met gemiddeld een centimeter per jaar. Maar daar blijkt wat aan te doen, leerde het Systeemprogramma Veenweiden van VIC Zegveld. Het gebied kan drukdrainage en ‘natte’ teelten gaan inzetten. ImpactReporters maakte er voor melkveehouders, Waterschappen, onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties drie brochures over.

Een nieuw keurmerk voor natuurbeheer

Kunnen bedrijven en terreinbeheerders bijdragen aan meer natuur en biodiversiteit? Om dit te faciliteren is het internationale keurmerk VCA in het leven geroepen, gericht op beter natuurbeheer in de gebieden waar we leven en werken. In opdracht van het ministerie van I&W ontwikkelt ImpactReporters trainingsmateriaal en helpt het dit nieuwe instrument onder de aandacht te brengen.