Tag Archives: agriculture

agriculture

Samen voor een klimaatbestendiger landbouw

FACCE-JPI is een EU-organisatie die het landbouwkundig onderzoek van de lidstaten op elkaar afstemt, zodat de Europese landbouw sneller klimaatbestendiger en duurzamer wordt. ImpactReporters hielp de organisatie een brochure te maken die onderzoeksleiders, financiers en andere belanghebbenden inspireert samen te werken in nieuwe, Europese projecten.

Bodemdaling tegen gaan in de Veenweiden

De bodem in de Veenweiden daalt met gemiddeld een centimeter per jaar. Maar daar blijkt wat aan te doen, leerde het Systeemprogramma Veenweiden van VIC Zegveld. Het gebied kan drukdrainage en ‘natte’ teelten gaan inzetten. ImpactReporters maakte er voor melkveehouders, Waterschappen, onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties drie brochures over.