Samen voor een klimaatbestendiger landbouw

FACCE-JPI is een EU-organisatie die het landbouwkundig onderzoek van de lidstaten op elkaar afstemt, zodat de Europese landbouw sneller klimaatbestendiger en duurzamer wordt. ImpactReporters hielp de organisatie een brochure te maken die onderzoeksleiders, financiers en andere belanghebbenden inspireert samen te werken in nieuwe, Europese projecten.

Visies ontwikkelen

In 2010 riep de Europese Commissie Joint Programming Initiatives (JPI’s) in het leven om versnippering en onnodige verdubbelingen in het Europese onderzoek te voorkomen. EU-regio’s werken natuurlijk al samen in Europese programma’s als Horizon 2020, maar nog steeds wordt 90 procent van het onderzoeksgeld verdeeld via de lidstaten. Sinds 2012 brengt FACCE-JPI experts, financiers en andere belanghebbenden bij elkaar om visies te ontwikkelen, en Europese programma’s te starten rond de grootste uitdagingen binnen landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering.

Heldere projectbeschrijvingen

Met heldere projectbeschrijvingen, interviews en infographics laten we zien wat FACCE-JPI sinds 2012 heeft bereikt, en waar de organisatie naar toe wil. Samen met Wageningen UR zetten we ook een nieuwe site op die partners op een toegankelijke manier informeert, en die helpt te overtuigen dat samenwerking loont.

Bekijk de brochure