Rechtsbescherming in fragiele staten

Juist in fragiele staten zoals de Democratische Republiek Congo, Yemen en Afghanistan is de opbouw van een rechtstaat belangrijk. Er lijden veel mensen onder geweld, honger en armoede. ImpactReporters hielp de afdeling communicatie van WOTRO (NWO) om de impact van dertig onderzoeksprojecten in fragiele staten inzichtelijk te maken.

Mensenrechtenorganisaties

Sinds 2015 financiert WOTRO het onderzoeksprogramma Security & Rule of Law in Fragile and Conflict-Affected Settings (SRoL). Binnen dit programma vallen zo’n 150 projecten van onderzoeksteams, vaak bestaande uit medewerkers van universiteiten en mensenrechtenorganisaties uit verschillende landen. Samen interviewden deze teams enkele duizenden vertegenwoordigers van kwetsbare groepen over hun visie op een rechtstaat. De bevindingen werden omgezet in aanbevelingen voor politici, overheidsinstanties en donoren, en in bijvoorbeeld tools die NGO’s kunnen helpen zelf de rechtsbehoeftes van kwetsbare groepen in kaart te brengen.

Impact van de projecten

De teams waren verplicht een eindrapport en een policy brief te schrijven. Maar voor beleidsmakers, politici of andere geïnteresseerden is het echter vaak ondoenlijk al die rapporten te lezen. WOTRO vroeg ons daarom te helpen de resultaten van 30 projecten in een overzicht te brengen, en daarbij de (verwachte) impact van elk project inzichtelijk te maken. We maakten daartoe 30 factsheets. De factsheets hielpen de 150 aanwezigen op het symposium ‘Achieving security and justice for all, op 7 september 2017, snel een beeld te krijgen van de resultaten van deze 30 projecten.