Een nieuw keurmerk voor natuurbeheer

Kunnen bedrijven en terreinbeheerders bijdragen aan meer natuur en biodiversiteit? Om dit te faciliteren is het internationale keurmerk VCA in het leven geroepen, gericht op beter natuurbeheer in de gebieden waar we leven en werken. In opdracht van het ministerie van I&W ontwikkelt ImpactReporters trainingsmateriaal en helpt het dit nieuwe instrument onder de aandacht te brengen.

Activiteiten

Het doel van VCA (Verified Conservation Areas) is de aanhoudende achteruitgang van natuur en biodiversiteit wereldwijd een halt toe te roepen. Niet alleen in natuurgebieden, maar juist ook in gebieden waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Neem een drinkwaterbedrijf als Dunea, dat duingebied zo beheert dat de biodiversiteit toeneemt. Of zand- en grindproducenten, die na de grondstofwinning natuurgebieden gaan inrichten.

Het VCA-keurmerk is een erkenning van die inspanningen. Ook spoort het bedrijven, terreinbeheerders (zoals boeren, landgoederen en ProRail) en kapitaalverschaffers (Groenfonds) aan gezamenlijk met andere belanghebbenden een natuurambitie te formuleren en een actieplan op te stellen.

Community of Practice

Er is nog weinig ervaring met VCA. Daarom nam de overheid via Rijkswaterstaat het initiatief een Community of Practice op te zetten. Geïnteresseerde bedrijven en organisaties kunnen er experimenteren en van elkaar leren. Om nieuwe partijen te interesseren voor VCA moeten aanmelding en registratie gebruiksvriendelijker worden. ImpactReporters ontwikkelt daartoe websites en instructiemateriaal.