Nederland zadenland

Nederlandse zaaizaadbedrijven voorzien wereldwijd boeren van goed zaaigoed. Tegelijkertijd werken Nederlandse experts ook in veel landen aan de opbouw van een eigen nationale zaaizaadsector. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) maakte ImpactReporters een brochure in de vorm van een magazine dat de Nederlandse rol laat zien in de internationale wereld van de zaden.

Samenwerking in de sector

Goede kwaliteit zaad voor alle boeren in de wereld, ook de meest kleinschalige, is vitaal voor de voedselvoorziening wereldwijd. Nederland speelt hierin wereldwijd een grote rol. Niet alleen omdat ons land veel zaaizaadbedrijven telt die veel exporteren en veel internationale vestigingen hebben. Ook omdat in Nederland die bedrijven goed samenwerken met overheidsdiensten, kennisinstellingen en boeren. Denk bijvoorbeeld aan de fytosanitaire diensten en onderzoeksinstellingen. Daarbij kent Nederland veel initiatieven om de ontwikkeling van de zaaizaadsector in andere landen te ondersteunen, en de toegang tot zaaigoed te vergroten. Hulp en handel gaan hierin vaak hand in hand.

In een uitvoerige brochure vertelden we dit verhaal. Door een helder overzichtsartikel, en door verschillende interviews met bedrijven, plantenveredelaars en experts van onder meer het Centre for Development Innovation in Wageningen. We zetten ook relevant beleid op verschillende beleidsterreinen uiteen in bondige teksten, zoals kwekersrecht of fytosanitair beleid. De brochure sluit af met een toekomstvisie op de rol van Nederland op dit gebied. Een link naar het magazine is ook hier te vinden.