Meer aandacht voor de Bodem

Het gaat niet zo goed met veel bodems in de wereld. Reden voor de VN-Voedselorganisatie FAO om in 2015 een Internationaal Jaar van de Bodem uit te roepen. ImpactReporters nam het initiatief voor publiciteit, met een multimediale themapagina Gezonde bodems op de populairwetenschappelijke site Kennislink.

Vijfde van de bodems gedegradeerd

De bodem is de zachte, kwetsbare laag bovenop het harde moedergesteente. Naar schatting is een vijfde tot een kwart van de bodems in de wereld gedegradeerd, waardoor er minder op groeit. Te intensieve landbouw, verstedelijking en verwaarlozing zijn een paar van de oorzaken.

Informeren van het publiek

Een van de doelen van het Jaar van de Bodem was het ‘publiek te informeren over de cruciale rol die bodems spelen bij voedselzekerheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en armoedebestrijding.’ Wij gaven daaraan gevolg door het onderzoeksnieuws te volgen, vanaf de Wereldbodemweek in Berlijn (19-22 april) tot aan Wereldbodemdag (5 december). Het resultaat was een multimediaal e-platform met actuele artikelen en beeldmateriaal,. Samen geven deze het bredere publiek inzicht in mogelijke oplossingen voor meer gezonde bodems

Het project was mogelijk gemaakt door Food & Business Knowledge Platform, het publiek-private onderzoeksprogramma BeterBodembeheer, Nederland Meststoffen, Agrifirm, Triodos Foundation en de Nederlandse Vereniging voor Bodemkundigen.

Photo credit: cropping systems agronomist D.B. Pandit/CIMMYT.