Hulp en handel onder de loep

Voor het eerst heeft Nederland een minister voor Ontwikkelingssamenwerking én Buitenlandse Handel. Wat betekent dat in de praktijk? Het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg ons een communicatieportfolio te verzorgen over  het nieuwe beleid.

Uitbannen van armoede

De afgelopen 25 jaar wisten een miljard mensen zich te ontworstelen aan extreme armoede. Maar nog altijd leeft één op de zes wereldwijd van minder dan 1,25 dollar per dag. De Nederlandse agenda voor hulp, handel en investeringen richt zich op het uitbannen van extreme armoede in één generatie, op duurzame en inclusieve groei, én op succes voor Nederlandse ondernemers in het buitenland.

Communicatieportfolio

Of die gecombineerde aanpak werkt, moet nog grotendeels blijken. Maar er is al genoeg over te vertellen, vindt men in Den Haag. Alleen, dat verhaal moest nog geschreven worden. De directie Duurzame Economisch groei vroeg ons te schrijven over de aanpak en resultaten van het nieuwe beleid. ImpactReporters liep twee maanden rond bij Buitenlandse zaken, en schreef die storyline over het nieuwe hulp-en-handelbeleid. In de vorm van een gedrukte infomap met factsheets (ook beschikbaar in het Engels en Frans), digitale pdf’s op de website Ondernemen in Ontwikkelingslanden en een speciaal voor het ministerie ontwikkelde webapp.