Minder voedselverspilling

Op welke manier is voedselverspilling wereldwijd het beste tegen te gaan? En wat zijn de belangrijkste drijfveren achter succesvolle voorbeelden daarvan? Het Food and Business Knowledge Platform vroeg ImpactReporters om een toegankelijke brochure te maken op basis van onderzoek hiernaar van Wageningen Food & Biobased Research.

Nootmuskaat boeren

De Wageningse onderzoekers analyseerden veertien cases waarin organisaties in ontwikkelingslanden werkten aan het tegengaan van verliezen. Bijvoorbeeld het Nederlands-Indonesisch bedrijf PT Ollop exporteert nootmuskaat. Het bedrijf traint nootmuskaat boeren in landbouwmethoden om voedselverliezen tegen te gaan. Een ander voorbeeld is een medewerker voorlichting van het landbouwministerie in Tanzania. Haar enthousiasme verhoogt het bewustzijn over voedselverspilling sterk, wat het beleid positief beïnvloedt.

Zes drijfveren

Uit de cases destilleerden de onderzoekers zes drijfveren van verandering richting minder voedselverlies. Een belangrijke drijfveer is bijvoorbeeld wanneer alle partijen graag bijdragen aan het goed functioneren van de voedselketen. Een andere is betrokkenheid van het bedrijfsleven, en van de overheid. Een sterke drijfveer bleek de aanwezigheid van een enthousiast en gezaghebbend persoon die een verandering trekt. Ook nieuwe technologie kan helpen minder voedsel te verspillen.

Brochure

ImpactReporters maakte in opdracht van het Food and Business Knowledge Platform een heldere en toegankelijke brochure in het Engels. We redigeerden de tekst en vulden die aan met interviews, infographics en beeld. Zo maakten we een brochure die recht deed aan het doel van het onderzoek: bedrijven, overheden en ngo’s inspireren met goede voorbeelden.

Lees meer in de brochure.