Maak je programma gender gevoelig

Programma’s met aandacht voor gender verschillen helpen niet alleen vrouwen, ze leveren winst op voor de hele voedselketen. ImpactReporters maakte samen met AgriProfocus een magazine dat bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s stimuleert ontwikkelingsprogramma’s gendergevoelig te maken.  

Fruit plukken

In Afrika en Zuid-Oost Azië zijn het meestal de vrouwen die op het veld het meeste werk doen. Zij plukken het fruit, oogsten de bonen, of melken de koe. Toch lukt het velen van hen niet aan leningen, kunstmest of andere input te komen, of om trainingen te volgen. Aparte trainingen ontwikkelen voor vrouwen, gegevens van mannen en vrouwen apart analyseren en trainingen ontwikkelen voor vrouwen en hun mannen, zijn enkele van de methoden die de vrouwen dan kunnen helpen.

Notenolie

AgriProfocus is een netwerk van bedrijven, NGO’s, kennisinstituten en overheden die voedselzekerheid bevorderen in Afrika en Zuid-Oost Azië. In het magazine laten we zien hoeveel meer melk, mais of notenolie gender gevoelige programma’s kunnen opleveren, naast dat ze het leven van vrouwen verbeteren.  We gaan in op de problemen die leden van AgriProfocus tegen komen als ze gender gevoelig willen werken, en natuurlijk schetsen we hoe ze deze oplossen.