Genaardappel én biologische aardappel

 

Wat te doen aan de verpietering van het aardappelloof in Nederland, vanwege de waterschimmel fytoftera? Twee oplossingen zijn hiervoor, schreef ik vorige week in NRC Handelsblad. Eentje voor gangbare boeren en eentje voor biologische boeren.

Juist het natte en aardappelrijke Nederland kampt met uitzonderlijk veel schimmel op het land. Wageningen UR en de Universiteit van Gent hebben nu daarom nieuwe, sterkere frietaardappelen gemaakt die hiertegen kunnen. Bedoeld voor de gangbare boeren, want in deze aardappelen zijn via genetische modificatie 3 resistentiegenen ingebouwd, afkomstig van wilde aardappelen uit de Andes

Biologische boeren willen geen genaardappelen. Dus zij kunnen daar niks mee. Maar WUR en het Louis Bolk Instituut werken ook aan aardappelen voor hen. In die aardappelen worden resistentiegenen ‘gewoon’ ingekruist. Nu zijn er voor biologische boeren al rassen met maar 1 ingekruist resistentiegen op de Nederlandse markt, waaronder Bionica of Niek’s Witte. Maar 1 resistentiegen is kwetsbaar, dus vanaf 2019 hopen de veredelaars ook aardappelen te kunnen leveren met drie ‘wilde’ resistentie-genen erin. Die zouden dan net zo sterk kunnen zijn als de genaardappelen.

Hier in Nederland lijken de gangbare en biologische sector dus vredig naast elkaar te gedijen. De Nederlandse biologische landbouw heeft, waarschijnlijk als enige in de wereld, zelfs een eigen hoogleraar Biologische veredeling. Er is geen openlijke strijd.

En dat is helemaal niet vanzelfsprekend, leerde een artikel in de New York Times van 5 september. In de VS werden plantenonderzoekers deze week publiekelijk beschuldigd dat ze zich voor het karretje laten spannen van de ene partij (Monsanto), of van de andere (internationaal werkende biologische bedrijven). Mailwisselingen en betaalde bedragen door de belanghebbenden liggen er nu op straat. Beter is dus de verhoudingen goed te houden.