Category Archives: Portfolio

Portfolio

Samen voor een klimaatbestendiger landbouw

FACCE-JPI is een EU-organisatie die het landbouwkundig onderzoek van de lidstaten op elkaar afstemt, zodat de Europese landbouw sneller klimaatbestendiger en duurzamer wordt. ImpactReporters hielp de organisatie een brochure te maken die onderzoeksleiders, financiers en andere belanghebbenden inspireert samen te werken in nieuwe, Europese projecten.

Maak je programma gender gevoelig

Programma’s met aandacht voor gender verschillen helpen niet alleen vrouwen, ze leveren winst op voor de hele voedselketen. ImpactReporters maakte samen met AgriProfocus een magazine dat bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s stimuleert ontwikkelingsprogramma’s gendergevoelig te maken.  

Bodemdaling tegen gaan in de Veenweiden

De bodem in de Veenweiden daalt met gemiddeld een centimeter per jaar. Maar daar blijkt wat aan te doen, leerde het Systeemprogramma Veenweiden van VIC Zegveld. Het gebied kan drukdrainage en ‘natte’ teelten gaan inzetten. ImpactReporters maakte er voor melkveehouders, Waterschappen, onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties drie brochures over.

Een nieuw keurmerk voor natuurbeheer

Kunnen bedrijven en terreinbeheerders bijdragen aan meer natuur en biodiversiteit? Om dit te faciliteren is het internationale keurmerk VCA in het leven geroepen, gericht op beter natuurbeheer in de gebieden waar we leven en werken. In opdracht van het ministerie van I&W ontwikkelt ImpactReporters trainingsmateriaal en helpt het dit nieuwe instrument onder de aandacht te brengen.

Rechtsbescherming in fragiele staten

Juist in fragiele staten zoals de Democratische Republiek Congo, Yemen en Afghanistan is de opbouw van een rechtstaat belangrijk. Er lijden veel mensen onder geweld, honger en armoede. ImpactReporters hielp de afdeling communicatie van WOTRO (NWO) om de impact van dertig onderzoeksprojecten in fragiele staten inzichtelijk te maken.

Shell’s woorden en daden

Shell zegt de klimaatdoelen van Parijs te ondersteunen. Toch investeert het jaarlijks tientallen miljarden euro’s in gas en olie. Wat is nu echt de rol van Shell in de energietransitie? Samen met Milieudefensie maakten we de website ShellWatch.nl die tegenover de woorden van Shell de daden zet.

Impact tonen van veredelingsbedrijven

Behoud van biodiversiteit, voorkomen van ziekten en plagen, plantkundig onderzoek en nieuwe veredelingstechnieken. Dit zijn een paar van de onderwerpen waar Plantum afgelopen jaren met zijn leden een visie op heeft ontwikkeld. ImpactReporters hielp de visies scherp te verwoorden in acht heldere factsheets.

Minder voedselverspilling

Op welke manier is voedselverspilling wereldwijd het beste tegen te gaan? En wat zijn de belangrijkste drijfveren achter succesvolle voorbeelden daarvan? Het Food and Business Knowledge Platform vroeg ImpactReporters om een toegankelijke brochure te maken op basis van onderzoek hiernaar van Wageningen Food & Biobased Research.

Hulp en handel onder de loep

Voor het eerst in de geschiedenis heeft Nederland een minister voor Ontwikkelingssamenwerking én Buitenlandse Handel. Wat betekent dat in de praktijk? De Directie Duurzame Economisch groei van het ministerie van Buitenlandse Zaken vroeg ons een communicatieportfolio te verzorgen over de aanpak en resultaten van het nieuwe beleid.