Betere groentezaden voor arme boeren

Steeds meer Nederlandse groentezaadbedrijven investeren in Zuid-Oost Azië en Afrika omdat ze daar nieuwe markten zien voor hun veredelde zaden. Hebben zij daarbij voldoende oog voor de noden van de kleinschalig werkende boeren? Agriterra vroeg ImpactReporters een eenmalig magazine te maken over dit onderwerp. Ook vroeg de organisatie de expert meeting ‘Betere groentezaden voor kleine boeren’ op 5 april te helpen uitwerken.

Boeren trainen
Nederlandse zaadbedrijven verkopen in Afrika en Zuid-Oost Azië niet alleen zaaigoed, ze trainen ook boeren om de tuinbouw op een hoger plan te brengen. Dat draagt bij aan voedselzekerheid en een beter inkomen voor de boeren. De Nederlandse overheid, kennisinstellingen en ngo’s ondersteunen zaadbedrijven hierin.

Dit proces roept ook vragen op. Sluit het werk van bedrijven voldoende aan bij de noden van kleinschalig werkende boeren? Hoe kunnen deze boeren zo getraind en georganiseerd worden dat ze kunnen verdienen aan de nieuwe zaden? Wiens verantwoordelijkheid is dat en wie betaalt dat?

Aanbevelingen voor het bedrijfsleven
In het magazine komen beleidsmakers, onderzoekers en managers van bedrijven als Rijk Zwaan, East West Seeds en Pop Vriend aan het woord. De mede door ons georganiseerde expert meeting, het Dutch Seeds Debate op 5 april, hielp daarnaast inzicht te krijgen in best practices en belemmeringen. Uiteindelijk moeten deze discussies leiden tot aanbevelingen voor bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.

Het Engelstalig magazine en de expert meeting zijn onderdeel van de Agriterra campagne Small farmers, Big Deal’. Agriterra, opgericht door de Nederlandse agri & food sector om coöperaties in ontwikkelingslanden te professionaliseren, gaat de komende twee jaar in gesprek met bedrijven en de Nederlandse overheid. De centrale gedachte achter de campagne is dat samenwerking tussen bedrijven en kleinschalige boeren kansen biedt voor beide. De Bill and Melinda Gates Foundation ondersteunt de Small farmers Big Deal campagne.