Author Archives: Marianne

Blogging to change a malpractice

One of the questions during my workshops Science communication is: How to start a blog? According to me, one of the best ways to start a blog is getting inspired by a great idea, or rather, by a strong drive to change a certain abuse. And one of the best examples I have seen is the site/movie/blog/tweetaccount Theygotodie from epidemiologist  Jonathan Smith, lecturer at the Yale School of Public Health (US).

Aanrader voor wetenschapsjournalisten: Science journalism, an introduction

Wat is de missie van een wetenschapsjournalist? Entertainment? Educatie? Het bewaken van de democratie? Volgens wetenschapsjournalist Martin Angler, auteur van Science journalism, an introduction (2017), hangt het er vanaf. Werk je voor een glossy magazine of gratis online nieuwsmedium, dan zie je jezelf waarschijnlijk vooral als entertainer of educator. In dienst van een kritische landelijke krant,  zie je jezelf waarschijnlijk vooral als watchdog. Met Science journalism, an introduction is er nu ook in het Engelstalige vakgebied een goed leerboek verschenen voor wetenschapsjournalisten.

Maak je programma gender gevoelig

Programma’s met aandacht voor gender verschillen helpen niet alleen vrouwen, ze leveren winst op voor de hele voedselketen. ImpactReporters maakte samen met AgriProfocus een magazine dat bedrijven, kennisinstellingen en NGO’s stimuleert ontwikkelingsprogramma’s gendergevoelig te maken.  

Communicating citizen science: ‘Your wildlife’

In our workshops, we are used to show really good examples of science communication, in fields related to that of the attendants. One of my examples is the website, citizen science and organisation of Your wild life, a group of biologists, science communicators, students and citizens based at the North Carolina State University in Raleigh.  Why is this excellent, in our eyes?

Bodemdaling tegen gaan in de Veenweiden

De bodem in de Veenweiden daalt met gemiddeld een centimeter per jaar. Maar daar blijkt wat aan te doen, leerde het Systeemprogramma Veenweiden van VIC Zegveld. Het gebied kan drukdrainage en ‘natte’ teelten gaan inzetten. ImpactReporters maakte er voor melkveehouders, Waterschappen, onderzoeksinstituten en overheidsorganisaties drie brochures over.

Een nieuw keurmerk voor natuurbeheer

Kunnen bedrijven en terreinbeheerders bijdragen aan meer natuur en biodiversiteit? Om dit te faciliteren is het internationale keurmerk VCA in het leven geroepen, gericht op beter natuurbeheer in de gebieden waar we leven en werken. In opdracht van het ministerie van I&W ontwikkelt ImpactReporters trainingsmateriaal en helpt het dit nieuwe instrument onder de aandacht te brengen.

Zelfs een abstract is spannend te maken met ABT-schema

 

Randy Olson was eerst twintig jaar onderzoeker en hoogleraar in de Mariene biologie, en daarna heeft hij nog eens zo’n twintig jaar films gemaakt in Hollywood. Die twee carrières moeten wel tot een goed communicatie-advies voor wetenschappers leiden. En inderdaad, dat doet hij in zijn nieuwe boek Houston, we have a narrative (de opvolger van het ook heel aardige boek Don’t be such a scientist uit 2009). ik heb niet vaak zo’n eenvoudig en toch goed werkend principe van communicatie gezien.